Currently browsing

November 2014

Gurpurab Quotes

Teaching of Guru Nanak Dev Ji

Sab maalik ke hukam se aate hain. Uska farman sab par lagu hota hain Neki Karna Guru Nanak nu Pauna hai. Sathguru Nanak pargateya miti dund jag chanan …

Read More..
November 1, 2014