Nanakshahi Calendar


Nanakshahi Calendar (Fixed dates)Gurpurabs


Calendar Date Nanakshahi Samvat 550 Nanakshahi Date
09 Sep 2018 Masya 24 Bhadon 550
10 Sep 2018 Pehla Prakash Gurpurab Sri Guru Granth Sahib ji 25 Bhadon 550
11 Sep 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Arjan Dev ji 26 Bhadon 550
12 Sep 2018 Jyoti Jyot Gurpurab Guru Ramdas ji 27 Bhadon 550
14 Sep 2018 Panchami 29 Bhadon 550
16 Sep 2018 Babe Da Vyaah (Watala) 31 Bhadon 550
17 Sep 2018 Sangrand (Assu month) 01 Assu 550
18 Sep 2018 Janam Baba Sri Chand ji Maharaj Udaasin 02 Assu 550
19 Sep 2018 Dashmi 03 Assu 550
22 Sep 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Ramdas ji 06 Assu 550
25 Sep 2018 Mela Govindwaal Sahib, Jyoti Jyot Gurpurab Guru Amardas ji 09 Assu 550
28 Sep 2018 Janamdin Shaheed Bhagat Singh ji 12 Assu 550
30 Sep 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Angad Dev ji 14 Assu 550

Last Updated: 16th December, 2017